Mjesec: Novembar 2016.

Inicijativa VM FBiH

POZIVAMO VAS DA BUDETE DIO INICIJATIVE VIJEĆA MLADIH FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE koja za cilj ima: – Promovisati omladinski aktivizam; – Promovisati aktivnosti koje provode omladinske organizacije; – Pokazati da mladi jesu aktivni u svojim lokalnim zajednicama; – Uticati na lokalne vlasti i njihov odnos prema omladinskim organizacijama i organizacijama koje rade sa mladima; – Pozvati lokalne vlasti na dijalog; Inicijativa AKTIVNI I DANAS! je proizašla iz naših svakodnevnih susreta sa mladima i omladinskim organizacijama koje se sve češće susreću s problemima kao što je manjak aktivista/volontera u organizacijama; manjak aktivnosti; neprijemjećenost onoga što rade; zapostavljanje od strane lokalnih...

Read More

Pobjednik konkursa za izradu logotipa za VM FBiH

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine zvanično objavljuje da IMAMO LOGO!!! Nakon mjesec dana trajanja Konkursa, vaših prijava kojih je zaista bilo mnogo, i onda našeg glasanja i biranja najboljeg… Dobili smo pobjednika! Logo koji je izabran da bude logo Vijeća mladih FBiH je prijedlog Darka Kipeta i ovom prilikom iskreno čestitamo Darki koji će u narednom period sarađivati sa našim članovima oko izrade promotivnih materijala. Nakon potpisivanja ugovora sa Darkom objavit ćemo I izgled logo-a! Svima se zahvaljujemo na učešću i pozivamo vas da i dalje pratite naš rad jer mnogo je toga gdje ćete imati priliku da...

Read More