Mjesec: Januar 2017.

Izabrana i imenovana osoba za predstavljanje mladih iz BiH u RYCO

Na osnovu sporazuma o suradnji u vezi izbora predstavnika mladih u ime Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa Zapadnog Balkana potpisanog sa Ministarstvom civlilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske su formirali Komisiju za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih. Nakon otvaranja Javnog poziva, te zaprimanja prijava svih zainteresiranih, Komisija je održala intervjue sa svim kandidatima i kandidatkinjama. Prema odluci Komisije, izabrana je Danijela Topić na traženu poziciju. Na 89. Sjednici održanoj...

Read More

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje predstavnika/ce omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana/ce Upravnog odbora regionalnog ureda za suradnju mladih

Na osnovu člana 16. Statuta Regionalne kancelarije za suradnju mladih koji predstavlja aneks Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za suradnju mladih od 04. jula/srpnja 2016 godine, te Sporazuma o suradnji u vezi izbora predstavnika mladih u ime Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa Zapadnog Balkanapotpisanog sa Ministarstvom civlilnih poslova Bosne i Hercegovine i Odluke o formiranju Komisije za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za suradnju mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske, objavljuju   JAVNI POZIV...

Read More