Mjesec: Januar 2018.

PRVI SASTANAK NOVOG SAZIVA VIJEĆA MLADIH FBIH

Upravni odbor Vijeća mladih FBiH u periodu od 12-14.01.2018.  održao prvi sastanak novog saziva Upravnog odbora Vijeća mladih FBiH u Jablanici uz podršku Vijeća mladih Općine Jablanica te Omladinskog kluba Pod istim suncem. U sklopu posjete Upravnog odbora Vijeća mladih FBiH održani su sastanci sa općinskim Načelnikom Općine Jablanica Salemom Dedićem, mladima, predstavnicima omladinskih organizacija te predstavnicima općinskog Vijeća Općine Jablanica, razgovaralo se o položaju mladih u ovoj općini, problemima mladih te doprinosu lokalne uprave i samouprave u procesima poboljšanja položaja mladih te implementaciji Zakona o mladima FBiH. Jedan od zaključaka sastanka je i taj da će Vijeće mladih...

Read More

Put oko svijeta za malo novca, priča Nikole Simića

„Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju, čitaju samo jednu stranicu.“ – izreka je koju možemo povezati s činjenicom da ćemo pročitati mnogo više, ako počnemo putovati dok smo još mladi. Život je kratak i vrijeme mladosti je vrijeme koje trebamo iskoristiti, stičući iskustva, znanje i uspomene. Kakva je danas realnost? Svijet nikada nije bio manji, sredstva putovanja i informisanja nikad nisu bila bolja, a opet, u komparaciji s mladim strancima, mladi u Bosni i Hercegovini putuju mnogo manje. To potvrđuju i poražavajući podaci iz 2015. godine, prema kojima samo dvije trećine mladih ljudi posjeduje pasoš, dok više...

Read More