Učenica četvrtog razreda Opće gimnazije Donji Vakuf je u ponedjeljak, 11. decembra ove godine, u prostorijama školske kino sale održala predavanje i kratku prezentaciju na temu „Aktivizam mladih.“

Učesnici, tačnije njih 28 je imalo priliku diskutovati na temu, te na kraju predavanja iznijeti svoje zaključke koji su se pokazali kao odličan rezultat za sprovedenu aktivnost.

Bitno je spomenuti da je Amina Šabić ovu aktivnost realizovala potpuno samostalno, s ciljem podizanja svijesti o važnosti i značaju omladinskog aktivizma.