U okviru inicijative AKTIVNI I DANAS predstavnici Vijeća mladih Općine Ključ u suradnji s Crvenim križom Općine Ključ proveli su interaktivne radionice fokusirane na razbijanje predrasuda,razvijanje strukturiranog dijaloga i poticanje na aktivizam, s ciljem rješavanja problema unutar lokalne zajednice.

Motivirani učenici osnovne škole „Sanica“ su prezentirajući svoje ideje  uzeli učešće na ovim radionicama, te su najbolji dobili skromne poklone.