Vijeće mladih Federacije BiH

Vijeće mladih FBiH kao krovno udruženje mladih u ovom entitetu će zastupati interese mladih gradeći partnerski odnos sa institucijama vlasti unutar BiH, ali i na međunarodnom nivou, podstičući aktivno učešće mladih u društvenom životu zajednica

ID broj: 4202197260005

Adresa:

Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina

Kontakt:

T: +387 (0)33 204 104
M: info@vijecemladih.ba

Bankovni račun:
140101113000386
Sberbank BH d.d. Sarajevo

Kontakt

Kontakt sa web stranice

11 + 8 =