Vijeće mladih Kantona Sarajevo

Vijeće mladih Kantona Sarajevo je formirano u februaru 2013. godine i čini ga pet općinskih Vijeća mladih.

Mladi iz općina Stari grad, Novi grad, Novo Sarajevo, Ilidža i Vogošća su formirali Vijeće mladih Kantona Sarajevo. Na Osnivačkoj Skupštini Vijeća mladih Kantona Sarajevo izabran je Saud Karić kao predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Vijeća mladih, a predsjednik Skupštine je izabran Boris Kojić.

Vijeće mladih Kantona Sarajevo se zalagalo za povlastice za mlade iz Kantona Sarajevo, te se pokrenula inicijativa za kreiranje Straterije prema mladima Kantona Sarajevo.

Vijeće mladih Tuzlanskog kantona

Vijeće mladih Tuzlanskog kantona osnovano 30.07.2013.
Adresa: Kontakt: ul. Husein kapetana Gradaščevića bb
76250 Gradačac

Predsjednik VM TK: Mirel Bijedić,
T:061 289 669
M: mirel.bijedic@gmail.com

Zamjenik predsjednika Aldin Hodžić,
T: 061 963 467
M: aldin.hodzic888@gmail.com

Vijeće mladih Županije Zapadnohercegovačke

Vijeće mladih Županije Zapadnohercegovačke, osnovano 23. srpnja 2015., je slobodna, dobrovoljna, nestranačka, nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija mladih. Vijeće mladih ŽZH je krovno tijelo predstavljanja mladih Županije Zapadnohercegovačke.

Aktuelni Predsjednik: DAVID NALETILIĆ (Široki Brijeg)
Aktuelni Dopredsjednik: JURE BEGIĆ (Posušje)
Aktuelni Tajnik: FRANO SOSA (Grude)

Aktuelni Predsjednik Skupštine: MARTIN KONDŽA (Grude)
Aktuelni Zamjenik predsjednika Skupštine: ANAMARIJA ČOLIĆ (Posušje)

Adresa: Vrućice br. 110, 88 340 Grude

M: vm.zapadnahercegovina@gmail.com

Vijeće mladih Srednjobosanskog Kantona / Kantona Središnja Bosna

Vijeće mladih SBK/KSB osnovano početkom 2014 godine u Travniku. Broji ukupno 9 lokalnih vijeća i to:
VM općine Bugojno, VM općine Donji Vakuf, VM općine Gornji Vakuf, VM općine Travnik, VM općine Novi Travnik,
VM općine Vitez, VM općine Busovaća, VM općine Kiseljak, VM općine Kreševo

Predjednik: Adin Pinjo
T: 062 – 218 – 385
M: vmsbk.ksb@gmail.com

Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona

Vijeće mladih županije Posavske