Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine je Dario Plavčić delegat Vijeća mladih Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja Bosna, općina Busovača.

Vijeće mladih Federacije BiH za mene predstavlja projekt koji osigurava i koji će osiguravati, prije svega, stvaranje kvalitetnih temelja za provedbu Zakona o mladima FBiH, ali i buduće svojevrsno kreiranje neizostavnih politika prema mladima. Okupljamo mlade iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciju koja je nepolitička, vanstranačka i u potpunosti namijenjena mladim ljudima. Upravo je to snaga Vijeća mladih FBiH. Osobno sam sretan što sam dio tima koji nastoje iz dana u dan raznoraznim aktivnostima poboljšati položaj mladih ljudi i ukazivati na probleme s kojima se mladi susreću.

Dario Plavčić

Predsjednik NO VMFBiH,
Rođen 1995. godine, student ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Trenutno zaposlen kao direktor Javnog poduzeća Radio Busovača d.o.o. Busovača. Aktivan u nekoliko nevladinih organizacija (Udruga "Mladi zajedno", Udruga "Dar srca", Fondacija "Kairos", HKD Napredak), a od ove godine i član Predsjedništva Mladeži Paneuropske unije BiH.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima, kao i nadzor nad radom Vijeća mladih obavlja Nadzorni odbor Vijeća mladih.
Nadzorni odbor Vijeća mladih broji onoliko članova koliko članica broji VMFBiH.
Član Nadzornog odbora ne mora biti član Skupštine Vijeća mladih.
Skupština Vijeća mladih bira članove Nadzornog odbora, i to na period od dvije (2) godine. Svaki član ima jedan glas u Nadzornom odboru.
Član Nadzornog odbora ne može biti izabrani zvaničnik.
Skupština Vijeća mladih bira predsjedniaka/cu Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora, i to na period od dvije (2) godine.
Nadzorni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje, na pisani poziv predsjednika/ce
Nadzornog odbora ili najmanje dva člana Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke 2/3 većinom članova Nadzornog odbora.