Skupština

Predsjednik Skupštine Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine je Mensur Seferović (delegat Vijeća mladih USK, općina Sanski most)

Da se svako od nas angažira, i da svako od nas preuzme odgovornost, a ne da čeka da neko drugi to za njega napravi, stvari bi se mogle mijenjati nabolje. Želim da se što više mladih ljudi priključi vijeću mladih, jer mladi ljudi su nositelji novih ideja- mladost je sposobna za velike promjene. Smatram da VM FBIH svojim zalaganjem, ponašanjem ,djelovanjem i poštenjem gradi bolju budućnost mladih ljudi u BIH. Mladi nisu problem, mladi su rješenje.

Mensur Seferovic

Predsjednik skupštine VMFBiH,
Rođen 15.11.1985. god. u Sanskom Mostu,OŠ “Hasan Kikić” Sanski Most,Srednja škola: JU “Gimnazija” Sanski Most,fakultet: Biotehniči fakultet UNIVERZITETA U BIHAĆU.

Skupština Vijeća mladih najviši je organ upravljanja.

Skupštinu Vijeća mladih čine njegove članice, a to su kantonalna vijeća mladih (u daljnjem tekstu: članice).

Članice delegiraju po tri svoja predstavnika/ca u Skupštinu Vijeća mladih. Svaki predstavnik/ca članice ima jedan glas u Skupštini Vijeća mladih.

 

Skupština Vijeća mladih:

 1. donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom;
 2. daje saglasnost na pravne radnje preduzete u postupku osnivanja Vijeća mladih;
 3. imenuje i opoziva osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje Vijeća mladih kao i Upravni i Nadzorni odbor;
 4. imenuje i opoziva osobe koje predstavljaju Vijeće mladih u Savjetu mladih Federacije BiH, kao i osobu koja predstavlja Vijeće mladih u različitim radnim grupama i komisijama;
 5. usvaja izvještaje Upravnog i Nadzornog odbora;
 6. razmatra i usvaja godišnji plan rada Upravnog odbora Vijeća mladih;
 7. razmatra prijem novih članica u Vijeće mladih;
 8. odlučuje o prestanku rada i drugim statusnim promjenama;
 9. odlučuje o formiranju radnih tijela Vijeća mladih;
 10. pomaže u rješavanju sukoba između članica;
 11. odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog organa

 

Članovi Skupštine:

 1. Jure Begić (Vijeće mladih Županije Zapadnohercegovačke, općina Posušje)
 2. Marija Marušić (Vijeće mladih Županije Zapadnohercegovačke, grad Široki Brijeg)
 3. Josipa Zorić (Vijeće mladih Županije Zapadnohercegovačke, općina Grude)
 4. Adnan Hamedović (Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona, općina Ključ)
 5. Jasmina Keserović (Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona, općina Velika Kladuša)
 6. Ena Tuzlak (Vijeće mladih Sarajevskog kantona, općina Ilidža)
 7. Azra Džaferović (Vijeće mladih Sarajevskog kantona, općina Stari Grad)
 8. Aldin Atović (Vijeće mladih Sarajevskog kantona, općina Ilidža)
 9. Amel Petrović (Vijeće mladih Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja bosna, općina Bugojno)
 10. Aldin Fufalović (Vijeće mladih Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja bosna, općina Vitez)
 11. Dario Plavčić (Vijeće mladih Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja bosna, općina Busovača)
 12. Senad Kuduzović (Vijeće mladih Tuzlanskog kantona, općina Lukavac)
 13. Mirsad Muminović (Vijeće mladih Tuzlanskog kantona, općina Čelić)
 14. Amra Sumbić (Vijeće mladih Tuzlanskog kantona, općina Gračanica)
 15. Admir Nurkić (Vijeće mladih Županije Posavske, općina Orašje)
 16. Josip Šarić (Vijeće mladih Županije Posavske, općina Orašje
 17. Miralem Puran (Vijeće mladih Županije Posavske, općina Orašje)