Trening kuća „Labirint“ je proteklog vikenda bila domaćin treninga na temu „Lobiranja i zagovaranja u lokalnoj zajednici“, a koji je treći i posljednji trening koji Vijeće mladih FBIH realizira u sklopu projekta Stav za 5!

Kako u Vijeću mladih uvijek iskoristimo priliku da zagovaramo prava mladih kod institucija i donosioca odluka u petak smo se sastali sa ministrom novoosnovanog Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Srđanom Mićanovićem.  Na sastanku smo zagovarali o nekoliko stavki:

  • Finansiranje rada Vijeća mladih Tuzlanskog kantona;
  • Obezbjeđenje prostora za rad lokalnih vijeća mladih i omladinskih udruženja na području kantona;
  • Implementaciji Zakona o mladima FBiH te o
  • Suradnji ovog Ministarstva za Vijećima mladih

Ministar Mićanović je pokazao interesovanje za prijedloge te je optimistično podijelio s Asjom i Jasminom da će  Ministarstvo aktivno raditi kako bi se zahtjevi ispunili bar u 2019. godini kada bi i bilo više prostora, a i vremena da se isto planira.

Sam trening je okupio mlade iz Tuzle, Srebrenika, Odžaka, Čelića, Gradačca i Gračanice, imajući za cilj razvijanje vještina zagovaranja i lobiranja kod učesnika. Razgovarali smo o kampanjama javnog zagovaranja kao najvažnijem alatu u djelovanju vijeća mladih. Bila je ovo i prilika da se predstavi rad Vijeća mladih FBiH, ali i da se ukaže na potreba za jakim i aktivim vijećima mladih na lokalnom nivou koji trebaju biti nosioci inicijativa za implementaciju Zakona o mladima.

Dio atmosfere s fotografija govori da su mladi na vrlo zabavan i konstruktivan način proveli vikend u gradu soli.