Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je u periodu od 19-21.01.2018. održala redovnu VI Skupštinu u Vršcu. Na poziv Sekreterijata KOMSa na Skupštini je bila prisutna i Generelana sekretarka Vijeća mladih FBiH, Jasmina Banjalučkić.

Bila je ovo prilika da se rukovodstvo KOMSa osvrne na prethodni period, sumira svoj rad, ali i da se izabere novo rukovodstvo koje će voditi ovu organizaciju u narednom mandatu.

Izabran je novi Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednici i podpredsjednici Skupštine, ali i predsjednica Upravnog odbora, Mila Lukić.

“Prisustvo na Skupštini iskoristila sam da predstavim Vijeće mladih FBiH, razgovaram sa članicama KOMSa, upoznam nove ljude koji će voditi ovu organizaciju te da dogovorimo naredne korake u implementaciji ACTO projekta gdje nam je KOMS i partner. Bili su tu i predstavnici Omladinskog savjeta RS, Nacionalnog savjeta mladih Makedonije kao i Crnogorskog omladinskog foruma. Cjelokupan događaj je svima nama pružio mogućnost da vidimo kako možemo unaprijediti svoj rad kao krovnih organizacija te da se umrežimo i radimo na daljoj regionalnoj suradnji!”, rekla nam je Jasmina Banjalučkić.

Na ovoj Skupštini primljene su nove članice u strukturu KOMSa, a neke su izbačene zbog neaktivnog rada. Trenutno KOMS ima 94 članice koje doprinose radu Krovnog tijela mladih Srbije.

Zahvaljujemo se KOMSu na pozivu, a navoizabranom rukovodstvu želimo uspješan rad!