Upravni odbor

Mate Lončar

Predsjednik Upravnog odbora
E: mate.loncar@vijecemladih.ba

Martina Miličić

Dopredsjednica Upravnog odbora
E: martina.milicic@vijecemladih.ba

Mirel Bijedić

Dopredsjednik Upravnog odbora
E: mirel.bijedic@vijecemladih.ba

Mirela Geko

Sekretarka Vijeća mladih FBiH
E: mirela.geko@vijecemladih.ba

Adin Pinjo

Član Upravnog odbora
E: adin.pinjo@vijecemladih.ba

Jasmina Banjalučkić

Članica Upravnog odbora
E: jasmina.banjaluckic@vijecemladih.ba

Upravni odbor