Nakon dvije godine uspješnog rada, u kojem su implementirane brojne aktivnosti, danas je Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine održalo Izbornu skupštinu u Sarajevu, a kojoj su prisustvovali predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih i brojni drugi gosti koji su davali svoj doprinos dosadašnjem radu Vijeća.

Radili smo, ali nije nam žao! Radićemo u ovom mandatu još više!

 U proteklom periodu se mnogo toga uradilo, pa ćemo ovom prilikom istaknuti samo neke od implementiranih aktivnosti. Krajem 2016. godine započeta je Inicijativa „Aktivni i danas“ s ciljem promicanja omladinskih organizacija i omladinskog aktivizma, a od samog osnivanja, pa do danas održavani su sastanci s predstavnicima zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama, kako u našoj državi, tako i u regionu. Formiran je i projektni tim koji je uspješno implementirao nekoliko projekata korisnih za mlade, a pored svega toga, predstavnici VMFBiH su aktivno pomagali i u formiranju novih lokalnih vijeća mladih.

Zakon se mora poštivati, pa smo morali ponovo birati!

Kako Statut nalaže, nakon dvije godine potrebno je izvršiti reizbor radnih tijela Vijeća, koje će nastaviti kontinuitet rada VMFBiH, jer mladi u Federaciji Bosni i Hercegovini zaslužuju i trebaju jaku krovnu organizaciju koja će se boriti za njihova prava i s kojom će moći graditi bolju državu.

Prvi predsjednik Vijeća mladih Federacije BiH Mate Lončar je na samom početku Skupštine iznio narativni i financijski izvještaj za period od 21.10.2016. do 12.10.2017. godine. Lončar je istaknuo da je početak rada Vijeća bio otežan nerazumijevanjem zvaničnih institucija vlasti, ali da su ti odnosi u određenoj mjeri  relaksirani i da je Vijeće uspjelo dobiti prostorije i grant potreban za njegovo funkcioniranje, te se zahvalio svim nadležnim koji su prepoznali značaj ovog Vijeća i koji su na bilo koji način dali svoj doprinos u njegovom radu.

„Želim se zahvaliti svim članovima Vijeća mladih Federacije BiH, a posebno se zahvaljujem članovima Upravnog odbora s kojima sam ostvario odličnu saradnju u prethodnom mandatu. Iskreno se nadam da će novi saziv nastaviti raditi u pravcu u kojem smo mi krenuli, te im ovom prilikom želim čestitati na izboru i želim im puno sreće u njihovom radu u naredne dvije godine“, izjavio je Lončar nakon što je razriješen s pozicije Predsjednika Upravnog odbora, a naknadno je izabran za novog člana Nadzornog odbora.

Photo: Samir Geko

Nakon uvodnog dijela Skupštine, delegati su izabrali Upravni odbor kojeg će u ovom sazivu činiti: Mirela Geko, Adin Pinjo, David Nalatilinić, Ilija Filipović, Jasmina Keserović i Aldin Hodžić. Za predsjednicu Upravnog odbora je izabrana Mirela Geko,  a za dopredsjednika je izabran Ilija Filipović.

Mirela Geko je delegirana ispred Vijeća mladih Kantona Sarajevo, koja je u prethodnom mandatu obnašala funkciju generalnog sekretara, a iza sebe ima brojno iskustvo u nevladinom sektoru i radu s mladim ljudima, što je garancija da će uspješno obavljati svoj posao.

„Sretna sam što sam dobila povjerenje članova Skupštine VMFBiH. Nije lagan posao pred svima nama, ali se iskreno nadam da ću, u saradnji s novim članovima Upravnog i Nadzornog odbora uspješno odgovoriti na zadatke koji su stavljeni ispred nas“, izjavila je nova Predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.

Za članove Nadzornog odbora su izabrani: predsjednik Mirel Bijedić, članovi: Amel Petrović, Dženis Ajanović, Mate Lončar, Mirhat Bešić i Emir Beširević, a za novog predsjednika Skupštine izabran je Frano Sosa.

Na kraju svečanog dijela je svoje obraćanje imala i Katarina Vučković koja se obratila ispred Instituta za razvoj mladih „KULT“, koji su od samog osnivanja bili uz VMFBiH. Katarina je, između ostalog, izjavila da je Vijeće uradilo mnogo pozitivnih stvari u prethodnom mandatu, ali i da se u budućnosti mora rad intenzivirati i svoje djelovanje usmjeriti i prema lokalnim strukturama, koje su sastavni dio Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Članovi Upravnog odbora iz prethodnog mandata i prva uposlenica Vijeća, Seneida Sarajlić, su svojom prezentacijom o radu Vijeća zaključili drugu Izbornu skupštinu VM FBiH i zajednički su došli do zaključka da će kontinuirani i konstruktivni rad donijeti rezultate u budućnosti i da se oni tog rada ne plaše.

Photo: Samir Geko

Zajedno ćemo raditi da mladi u Bosni i Hercegovini dobiju poziciju koju zazlužuju, jer njihova trenutna pozicija nije zadovoljavajuća, pa veliki broj njih svoju sreću traži van granica Bosne i Hercegovine.

A svi su složni i da: „Bosna i Hercegovina ima ogromne prirodne predispozicije da bude država blagostanja, a mladi su inicijalna kapsula koja će državu usmjeriti u pravcu kojeg svi želimo, želimo bolju Bosnu i Hercegovinu!“

Vama poručujemo da nam pišete na društvenim mrežama, a možete nas kontaktirati i preko maila ili možete prošetati do ulice Buka 10, ako ste u Sarajevu, pa ćemo pričati šta je dobro, a šta treba da bude bolje!

I mi smo COOL, što pokazuju fotografije s današnje Skupštine, tako da se slobodno javljajte da zajednički djelujemo i tražimo rješenja da se ova situacija u državi popravi.