Upravni odbor Vijeća mladih FBiH u periodu od 12-14.01.2018.  održao prvi sastanak novog saziva Upravnog odbora Vijeća mladih FBiH u Jablanici uz podršku Vijeća mladih Općine Jablanica te Omladinskog kluba Pod istim suncem.

U sklopu posjete Upravnog odbora Vijeća mladih FBiH održani su sastanci sa općinskim Načelnikom Općine Jablanica Salemom Dedićem, mladima, predstavnicima omladinskih organizacija te predstavnicima općinskog Vijeća Općine Jablanica, razgovaralo se o položaju mladih u ovoj općini, problemima mladih te doprinosu lokalne uprave i samouprave u procesima poboljšanja položaja mladih te implementaciji Zakona o mladima FBiH. Jedan od zaključaka sastanka je i taj da će Vijeće mladih općine Jablanica u narednom periodu u suradnji sa Općinom razmotriti izradu Akcionog plana za mlade. Primjer Općine Jablanica ističemo kao jedan od pozitivnih primjera i pristupa radu sa mladima i Vijeću mladih općine Jablanica gdje se implementiraju odredbe Zakon o mladima FBiH.

Upravni odbor Vijeća mladih FBiH na prvoj redovnoj sjednici jednoglasno donijelo je niz odluka:

  • Imenovana generalna sekretarka Vijeća mladih FBiH Jasmina Banjalučkić
  • Vijeće mladih FBiH u narednom periodu provesti će istraživanje sa članicama Vijeća mladih FBiH i omladinskim organizacijama i
  • Analizu o problemu odlaska mladih u općinama/gradovima FBiH po primjeru omladinske organizacije Demokratske organizacije mladih Velika Kladuša radi kreiranja smjera rada Vijeća mladih FBiH u narednom periodu.

Ovim putem zahvaljujemo se domaćinima Vijeću mladih Općine Jablanica, te se radujemo saradnji sa mladima u drugim općinama/gradovima u Federaciji BiH.