U sklopu projekta „Tuzla za sve“ neformalna grupa mladih osoba s invaliditetom formirana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom u BiH“ je u ponedjeljak, 28.augusta 2017.  uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice i IC „Lotos“ provela kampanju „Prošetaj sa mnom kroz grad.“

Glavni cilj ove kampanje bio je ukazivanje na problem arhitektonske nepristupačnosti za osobe s invaliditetom i podizanje svijesti zajednice o važnosti i značaju prihvatanja osoba sa invaliditetom u društvo. Potpisivanjem peticije građani su pružili podršku, te su imali priliku da iskuse kako je to kretetati se pomoću invalidskih kolica.

 

Mi nemamo posebne potrebe, već samo posebne želje, a jedna od njih je da naša Tuzla, naša Bosna i Hercegovina bude mjesto u kojem ćemo imati priliku za život dostojan čovjeka.“ – poručila je S. Sarajlić, aktivistica Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ i zaposlenica VMFiH.

 

Bitno je naglasiti da je Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine još jednom podržalo ovu populaciju mladih, te da će ih nastaviti podržavati u budućnosti.